80.000 Saat için Doğru Değil, Uygun Tercih!

Herkes için doğru olan değil öğrencileriniz için uygun olan;

Bölüm,
Üniversite,
Meslek,
Kariyer

Öğrencilerin, yaşamlarında ortalama 80.000 saat geçirecekleri kariyer ve meslek seçim sürecine gereken nitelikli zaman ayrılamıyor. Bu durum gençlerin bölüm değiştirmesine ya da üniversite eğitimlerini yarım bırakmalarına yol açarak uzun vadede vakit, emek ve nakit israfına yol açıyor. (Son Eurostat verilerine göre bir yılda üniversite eğitimini yarım bırakanların sayısı 148.500’dür. Bu öğrencilerin 25.600’ünün bırakma nedeni, programın ilgilerini ve ihtiyaçlarını karşılamamasıdır.)

CAPS Programları Okul Rehberlik Müfredatınıza Nasıl Entegre Edilir?

Hazırlık ve Planlama

 • Yöneticileriniz ve Rehberlik Biriminiz ile görüşmeler yaparak, güncel uygulamalarınızı öğrenir, beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı netleştiririz. 
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda uygun program alternatiflerini paylaşırız.
 • Seçtiğiniz programın haftalık, aylık ve dönemlik eğitim-öğretim planını oluştururuz.
 • Uygulama süreci hakkında kurumunuzdaki ilgilileri bilgilendiririz.
 • Sürecin aksamadan ilerlemesi için iletişim ağını oluştururuz. 

Öğretmen Eğitimleri

 • Seçtiğiniz programa ve eğitim alacak öğretmen sayısına bağlı olarak eğitimlerin uygulanması ile ilgili (yer, süre vb.) detaylara karar veririz. 
 • Eğitimlerde ele alınacak kavram, boyut ve modelleri detaylandırırız. 
 • Envanter uygulanması ve rapor yorumlaması ile ilgili eğitim içeriklerini oluştururuz.
 • Envanterlerde ele alınan kavramlarla ilgili etkinliklerin sınıf içinde nasıl uygulanacağını somut aktiviteler ile paylaşırız. 
 • Öğretmenlerin, öğrenci ile eylem planlarını nasıl oluşturabileceğini netleştiririz. 

Envanter Uygulaması

 • Envanter uygulanacak sınıf kademesindeki öğrencilerin detaylarını ilgili kişilerden talep eder, bilgileri online sisteme yükleriz.
 • Uygulanacak envanter linklerini online sistem üzerinden bilgilendirme e-postası ile öğrencilere iletiriz. 
 • Envanterlerin nerede (okul veya ev), ne zaman ve nasıl (cep telefonu, bilgisayar vb.) tamamlanacağını netleştiririz.
 • Öğrencilerin envanteri online tamamlarken ihtiyaç duyabilecekleri teknik yönlendirmeyi canlı destek ile sağlarız. 
 • Envanterleri belirlenen süre içinde tamamlamayan öğrencilere hatırlatma e-postaları ve SMS’leri göndeririz.
 • Tamamlanan envanterlerin raporlarını dijital olarak ilgililerle paylaşırız.  

Kariyer Eğitimi ve Rehberliği Program Seçenekleri

İhtiyaç Odaklı Program

Her okulun kariyer eğitimi ve rehberliği uygulamaları birbirinden farklıdır. Okulunuzun ihtiyaçlarına göre, aşağıdaki envanterlerden uygun olanları seçip, kendi programınızı oluşturabilirsiniz.

Liselerde Kariyer Müfredatı ile ilgili bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!