Eğitimin Detayları

  • Eğitimin sonunda proje ve sunum yapılacaktır.
  • Eğitime %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Eğitim süresi sonunda eğitime %80 oranında katılım sağlayan ve proje ile sunumundan en az 80 puan alan katılımcılar Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Rektörlük onaylı sertifika belgesi alacaklardır.
  • Eğitim sonunda yapılacak olan proje ve sunumdan 100 üzerinden 80’den daha az puan alan, ancak programın yüzde 80 devam koşulunu yerine getirmiş olan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
  • Her bir eğitim en az 10 kişiden oluşmaktadır.
  • Eğitim saatleri: 09.00-17.15 arasındadır.

Eğitime Kimler Katılabilir?
Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Kariyer Danışmanları, Psikologlar

Eğitimin Amacı
Eğitimde yaşanan paradigma değişimini anlayarak büyük resmi görmek. Öğrencinin kişisel gelişimini merkeze alarak, kariyer eğitimi ve rehberliği alanında yapılan bilimsel araştırmaların ve modellerin sınıf içi uygulamalarını öğrenmek.

Modül 1: Kavramlar Üzerine Farkındalık

İdeal benlik, gerçek benlik ve olması gereken benlik nedir? Kariyer kararı verme ile ilişkisi nedir? Bireyi birey yapan dinamikler nelerdir? Bu dinamikler kararlarımızı nasıl etkiler? Bu dinamikleri nasıl yönetebiliriz? İnsanı anlamak için kritik olan kavramlar (insanı oluşturan alt dinamikler) derinlemesine irdelenir. Katılımcılar, bu kavramların kariyer kararına etkisini fark eder. Kavramları sınıf içinde nasıl kullanabileceklerini yapılan aktiviteler aracılığı ile öğrenir.

Modül 2: Beynimizi Anlamak

Beynimizin yapısı ve işlevi nasıldır? Bu bölümlerin duygu, düşünce, davranış ve tutumlarımıza etkileri nelerdir? Ergenlik dönemindeki bireylerin kariyer kararlarına nörobilim perspektifinden bakılır. Öğrencilerin kararlarını etkileyen dinamiklerin beyin ile ilişkisi ve bu bilgilerin öğrencilere nasıl aktarılabileceği öğrenilir.

Modül 3: Öğrenmeyi Öğrenmek

Mutluluk ve başarı nedir, öğrenme ile ilişkisi nasıldır? Öğrenme derinliği nedir? Algılarımız öğrenme sürecimizi nasıl etkiler? Farkındalık bir öğrenme midir? Bilişsel ve duyuşsal öğrenme nedir? Bilgi ile karşılaşılmasından, kişinin kendisinde ve çevresinde fark yaratmasına kadar olan süreç derinlemesine irdelenir. Şartlanmalarla yapılan mutluluk ve başarı tanımları sorgulanır.

Modül 4: Zihin Yapıları ve Nöroplastisite

Sınırlayıcı ve gelişimci zihin yapıları nedir? Öğrenciler gelişimci zihin yapısına nasıl sahip olabilirler? Nöroplastisite nedir? İç-dış kontrol odağı nedir? Öğrencilerin iç kontrol odaklı olmaları nasıl sağlanabilir? Zihin yapıları, kontrol odağı kavramlarının nöroplastisite ile olan ilişkisi irdelenerek beyin ile bağlantısı kurulur. Öğrencilerin sınırlayıcı inançlarının ve sorumluluk almalarının kariyer kararına olan etkisi incelenir. Kariyer rehberliği alanında yapılabilecek uygulamalar tartışılır.

Modül 5: Kariyer Eğitimi ve Rehberliğinde Uluslararası Standartlar

Kariyer kuramları ve tarihçesi nedir? Son dönem kuramları ve güncel modeller nelerdir? Kariyer rehberliğinde uluslararası standartlar nelerdir? Kariyer kuramlarının tarihsel gelişimi, geçmişten günümüze paradigma değişimi çerçevesinde anlatılır. Son dönem kuramları ve güncel modeller detaylandırılır. Katılımcılar, zamanın ruhu ile kuramların ilişkisini kurar. Kariyer rehberliği konusunda uluslararası standartlara bakılır.

Modül 6: Kariyer Planlaması ve Yapılandırmasında Öne Çıkan Boyutlar ve Beceriler

Kariyer karar sürecinde ilgisiz ve meraksız olma hangi yaşam ve kariyer problemi ile sonuçlanır? Öne çıkan beceriler nelerdir? Psikolojik dayanıklılık ve kariyer kararı arasındaki ilişki nedir? Değerlerin yaşamda ve kariyer kararındaki önemi nedir? Kariyer karar sürecine bütüncül bakış açısı kazandırılır, büyük resimdeki küçük detayların önemi vurgulanır. Bireylerin yaşamda ve kariyer kararında kazanması gereken temel beceriler üzerinde durulur. Değerlerin kariyer kararındaki önemi ile öğrencilerde değer belirleme çalışmalarının nasıl yapılacağı ele alınır.

Modül 7: Uygulamalı Grup Projesi

Alandaki mevcut uygulamaları biliyor muyum? Meslektaşlarımdan öğreniyor muyum? Öğrendiklerimi paylaşıyor muyum? Katılımcılar, programdan ve birbirlerinden öğrendiklerini uygulayacakları ve yaratıcılıklarını kullanacakları bireysel ya da grup projesi ile değerlendirilir.

Tarih:

6-7-9-10-25 Nisan 2020

Eğitim Süresi:

5 Gün (45 saat teori, 15 saat uygulama)

Eğitim Yeri:

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Beşiktaş İstanbul

Ücret:

3950 TL + KDV (%8)

BİLGİ AL

Bilgi Al

Sertifika ve Eğitim Programlarımız hakkında bilgi almak için bize yazın, sizinle iletişime geçelim.

[super_form id=”828″]