Uygun kararlar, kendini ve beyni anlamaktan geçer…

İnsanı tanıyıp kendini anlayan ve sağlıklı kararlar alabilen gençler yetiştirmek, ergen beynini anlamaktan ve onlara anlatmaktan geçer. Ergenlerin kararlarını farkında olmadan etkileyen içgüdü, ihtiyaç, duygu, inanç, değer gibi enerji kaynaklarının yaşamdaki somut karşılıklarına bakılması gerekir. Bu eğitimde yaşamı etkili yönetmek için gerekli olan ve frontal beynin fonksiyonları içerisinde yer alan karar verme, kritik düşünme ve problem çözme becerilerinin öğrenilebildiğini ele alırsınız.
Bu becerilerin eğitim-öğretime nasıl entegre edilebileceği, bu farkındalığın öğrencilere nasıl aktarabileceği ile ilgili öneriler edinirsiniz.

Eğitim Kazanımları:

Beyni Anlamak:Ergen Beyninin Farkları

Beynin sürüngen, frontal, parietal ve limbik sistem bölümleri irdelenir. Yetişkin ve ergen beyni arasındaki farklar değerlendirilerek ergen beyninin gelişmekte olan yapısı incelenir. Ergenlerin neden diğer yaş gruplarından daha farklı hissettiği, düşündüğü ve davrandığı anlaşılır.

Esnek Beyin: Nöroplastisite

Beynin doğuştan getirilen sabit bir yapıya sahip olmadığı, öğrenme ve beceri kazanmak ile yaşam boyu şekil değiştirdiği örneklerle ele alınır.

Problem Çözme ve  Karar Verme Becerilerinin Beyindeki Karşılığı

Problem çözme ve karar verme doğuştan getirilen bir yetenek değil, öğrenilen bir beceri olduğu tartışılır.

Kritik Düşünebilme Becerisinin Beyin İle İlişkisi

Bilinçli ve farkında olarak uygun karar vermek için kritik düşünme becerisinin önemi fark edilir.

Beynin İşleyişini Anlamanın Öğrenciler Üzerindeki Olumlu Etkisi

Öğrencilere aktarılacak bilginin onlarda yaratacağı farkındalık ve gücün etkisi incelenir.

Bilimsel Araştırmalardan Sınıf içi Etkinliklere

Eğitimde ele alınan konuların öğrencilere nasıl aktarılacağı ile ilgili etkinlikler paylaşılır.

Kimler Katılabilir: Lise öğretmenleri
Eğitim Süresi: Bir Gün
Eğitim Yeri: Online

ARA E-MAIL KAYIT VE ÖDEME BROŞÜR