Kendini anlamaktan özgüven geliştirmeye…

Öğrenci merkezli eğitim, gerçek anlamda uygulanmak isteniyor ise öğrencilerin iç dünyalarına da yer açılmalı, onların psikolojik sağlığı da dikkate alınmalıdır. Bu eğitimde öğrencilerin gerçek benlikleri, sahip olmayı hayal ettikleri ideal benlikleri ve toplumsal şartlanmalar/öğrenmelerle olması gerektiğini düşündükleri benlikleri ve birbirleri arasındaki uyuşmazlıkları detaylı irdelersiniz. Hayal kırıklığı ve kaygı ile ilişkisini değerlendirirsiniz. Öğrencinin iyi oluş düzeyini ve özgüvenini artırmayı destekleyen etkinlik önerileri edinirsiniz.

Eğitim Kazanımları:

“BEN”lik Kavramının İncelenmesi ve Kişilik Olgusunun Sorgulanması 

Öz değer, öz saygı, öz yeterlilik ve benlik imajı kavramlarına yakından bakılır. Kişilik olgusuna dair algı ve tutumlar sorgulanarak yeni bakış açısı getirilir. Kişiliğin doğuştan içimizde var olmadığı, geliştirilen inançlar ve tercih edilen yaşam değerleri ile oluşturulduğu fark edilir.

Benlik Farkındalığı ve Duygular

Benlikler arasındaki uyuşmazlıkların hayal kırıklığı ve kaygı ile ilişkisi değerlendirilir. Özgüvenli olma ile benlik farkındalığı arasındaki ilişki somutlaştırılır.

Özgüven ve Kendine Güven Kavramları

Birbiri yerine kullanılan kendine güven ve özgüven olguları arasındaki fark incelenir ve kavramlarda netlik sağlanır.

Özgüven ve Sorumluluk

Özgüven ile sorumluluk alma ilişkisi kurulur.

Özgüven ve İnançlar

Özgüveni geliştirmek için gerekli inançlar ve beceriler ele alınır.

Bilimsel Araştırmalardan Sınıf içi Etkinliklere

Eğitimde ele alınan konuların öğrencilere nasıl aktarılacağı ile ilgili etkinlikler paylaşılır.

Kimler Katılabilir: Lise öğretmenleri
Eğitim Süresi: Yarım Gün
Eğitim Yeri: Online

ARA E-MAIL KAYIT VE ÖDEME BROŞÜR