Atölye Amaçları: 

Bu atölye henüz bölüm seçmemiş ve geleceği üzerine çok düşünmemiş olan öğrencilere, kariyer planlamasına ve geleceğe nasıl bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini öğretir. Doğru soruları sorarak merakını canlandırma, araştırma yaparak objektif bilgiye ulaşma, ilgili olarak kısa, orta, uzun vadeli planlama yapma, sorumluluk alarak özgüvenini pekiştirme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Zaman kaybetme, kararsızlık, kayıtsızlık, gerçekçi olmama gibi kariyer planlamasına dair olası problemlerin önüne geçmek için farkındalık yaratır. Kariyer planlama sürecinin erken dönemindeki öğrenciler; bugün bilerek ve düşünerek aldığı kararlar ile şartlanmalar ve ezberden verilen kararların arasındaki farkı, kendini vebeynini anlayarak öğrenir. Bu süreci bir öğrenme deneyimi olarak ele alıp sahiplenmenin önemini fark eder.

Atölye Kazanımları: 

  • Kariyer kararı vermenin önemini anlar ve odak noktasını bu alana çevirir.
  • Kariyer planlamasına hazırlık ile ilgili sorulara verdiği cevapların gerçekçiliğini test eder ve nerede durduğunu görür.
  • Problem çözme ve karar verme sürecinde yardım istemenin ve akıl almanın geliştirici gücünü fark eder.
  • Hata yapmaktan korkmak, yapamam, başaramam gibi sınırlayıcı inanç ve tutumları, hatayı sahiplenen ve bir gelişim fırsatı olarak gören geliştirici inançlarla değiştirmeye başlar.
  • Hayatında olanların sorumluluğunu diğer insanlara, şansa ve kadere bağlayarak mazeretler yaratmak yerine kendi etkisini fark ederek sorumluluk almaya adım atar.
  • Ergen beyninin yapısını ve işleyişini öğrenir.
  • Kariyer kararlarına etki eden içsel ve dışsal faktörleri ele alır.
  • Kariyer planlamasında karşılaşacağı olası problemlerin neler olduğunu belirler.

Not: 

  • Eğitim sonunda katılımcılara Kariyer Planlamasına Hazırlık katılım belgesi verilir.
  • Bu atölyeye katılan öğrencilerin velileri dilerlerse süreç sonrasında, raporda öne çıkan konuları değerlendirmek için Danışmanlık Sonrası Takip ve Ek Hizmetler kapsamında görüşme talep edebilirler.

Kimler Katılabilir?: Hazırlık, 9-10. Sınıf Öğrencileri

Süre: Tam Gün

Yer: CAPS Eğitim Ofisi, Varyap Grand Tower A Blok D:11
Batı Ataşehir, İstanbul

Uygulanan Envanterler:
Zihinsel Hazırlık, Zihin Yapıları

Bu programın online uygulanabilirliği, ücret ve tarih için lütfen iletişime geçin.

ARA E-MAIL

Soru ve Yorumlarınız

Atölyeler ve eğitimlerimiz ile ilgili soru ve yorumlarınızı bizimle paylaşınız.

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!