İş hayatına bir adım önde başlamak ister misin?

Kendini geliştir, kariyer hedefini netleştir, profesyonel yetkinliğini arttır.

Eğitimin Amacı

Öğrenme ve nörobilim temelli bilimsel araştırmaların kariyer ekseninde  birleşmesi ile geliştirilen sertifika programının hedefi; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ve yeni mezunlarının

 • Kişisel gelişimini ve mesleki yetkinliklerini geliştirmesi
 • Üniversite eğitim müfredatında henüz yerini bulamamış güncel bilimsel araştırmaları nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri
 • Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasına donanımlı başlamalarını sağlaması
 • Bu programda kazanılacak bilgi ve becerilerle eğitim sektörü, kurumların insan kaynakları departmanları, bireysel psikolojik danışmanlık hizmetleri vb. alanlarında profesyonel yetkinliklerinin arttırılmasıdır.

Eğitimin Detayları:

 • Eğitimin sonunda proje ve sunum yapılacaktır.
 • Eğitime %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan proje ve sunumdan 100 üzerinden 80’den daha az puan alan, ancak programın yüzde 80 devam koşulunu yerine getirmiş olan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 • Her bir eğitim en az 10 kişiden oluşmaktadır.
 • Eğitim saatleri: 09.00-17.15 arasındadır.

Sertifika Programına katılanlar 2 günlük TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri & Bilişsel Beceriler Testi Uygulayıcı Eğitimini 1 günde tamamlayabilirler.

TurQuest Envanteri & Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testi Nedir?

 • TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, 300 soruluk anket ile ilgileri ölçer. Sorular kültürden bağımsızdır.
 • İngiltere’de geliştirilmiş, yüz binlerce öğrenciye uygulanmış envanter, Türkiye eğitim sistemine adapte edilmiştir.
 • Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testi, 280 soruluk sözel, sayısal, soyut ve uzamsal muhakeme, aritmetik hesaplama ile hızlı ve doğru çalışma bölümlerini içerir. Sonuçlar, TurQuest ile tespit edilen kariyer alanlarıyla ilişkilendirilir.
 • Öğrenci kendisini geçmişte etkilendiği insanlar ve olaylar kapsamında ele alır; ailesi ve diğer yakınları gözünden kendini değerlendirir.
 • Uygun mesleklerin sektörler ve sektör içi yapılanma ile ilişkisini anlar.
 • Eğitimini, kendine uygun kariyer alanlarını göz önünde bulundurarak lisans, lisansüstü ve multidisipliner bir yaklaşımla planlama şansına sahip olur.
 • 30-40 sayfa olan çalışma raporu İngilizcedir. Rapordaki bilgiler ışığında öğrenci ile eylem planı üzerinde çalışılır.

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Kişisel Gelişim Ekseninde Kariyer Eğitimi ve Rehberliği Sertifika Programı

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji Bölümü 3.- 4. Sınıf öğrencileri, bu bölümlerden yeni mezun olanlar ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

Eğitim Ücreti:

Örgün Eğitim: 3160 TL + (%8) KDV

Eğitim Süresi:
5 Gün (45 saat teori, 15 saat uygulama)

Opsiyonel 1 Günlük TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri & Bilişsel Beceriler Testi Uygulayıcı Eğitimi

Örgün Eğitim: 630 TL + (%8) KDV

ARA E-MAIL GÖNDER BROŞÜR
Modüller

Modül 1: Tutum ve Davranışların Alt Dinamikleri

İdeal benlik, gerçek benlik ve olması gereken benlik nedir? Kendimizi keşfetmek mi, kendimizi yaratmak mı? Bireyi birey yapan dinamikler nelerdir? Bu dinamikler kararlarımızı nasıl etkiler? Bu dinamikleri nasıl yönetebiliriz? İnsanı anlamak için kritik olan kavramlar (insanı oluşturan alt dinamikler) derinlemesine irdelenir. Katılımcılar, gelecek planlarında kendilerini özgürleştirici bir bakış açısı kazanırlar.

Modül 2: Beynimizi Anlamak

Beynimizin yapısı ve işlevi nasıldır? Bu bölümlerin duygu, düşünce, davranış ve tutumlarımıza etkileri nelerdir?Bireylerin kariyer kararlarına nörobilim perspektifinden bakılır. Kararlarını etkileyen dinamiklerin beyin ile ilişkisi kurulur ve bu bilgilerin kişinin hayatındaki yansımalarının neler olduğu ele alınır.

Modül 3: Öğrenmeyi Öğrenmek

Mutluluk ve başarı nedir, öğrenme ile ilişkisi nasıldır? Öğrenme derinliği nedir? Algılarımız öğrenme sürecimizi nasıl etkiler? Farkındalık bir öğrenme midir? Bilişsel ve duyuşsal öğrenme nedir? Bilgi ile karşılaşılmasından, kişinin kendisinde ve çevresinde fark yaratmasına kadar olan süreç derinlemesine irdelenir. Şartlanmalarla yapılan mutluluk ve başarı tanımları sorgulanır.

Modül 4: Zihin Yapıları ve Nöroplastisite

Sınırlayıcı ve gelişimci zihin yapıları nedir? Gelişimci zihin yapısına nasıl sahip olunabilir? Nöroplastisite nedir? İç-dış kontrol odağı nedir? İç kontrol odaklı nasıl olunabilir? Zihin yapıları ve kontrol odağı kavramlarının nöroplastisite ile olan ilişkisi irdelenerek beyin ile bağlantısı kurulur. Dış odaklı olmanın sorumluluk almaya ve kariyer kararına olan etkisi incelenir. Kariyer eğitimi ve rehberliği alanında yapılabilecek uygulamalar tartışılır.

Modül 5: Kariyer Eğitimi ve Rehberliğinde Uluslararası Standartlar

Kariyer kuramları ve tarihçesi nedir? Son dönem kuramları ve güncel modeller nelerdir? Kariyer rehberliğinde uluslararası standartlar nelerdir? Kariyer kuramlarının tarihsel gelişimi, geçmişten günümüze paradigma değişimi çerçevesinde tartışılır. Son dönem kuramları ve güncel modeller detaylandırılır. Katılımcılar, zamanın ruhu ile kuramların ilişkisini kurar. Kariyer rehberliği konusunda uluslararası standartlara bakılır.

Modül 6: Kariyer Planlaması ve Yapılandırmasında Öne Çıkan Boyutlar ve Beceriler

Kariyer karar sürecinde ilgisiz ve meraksız olma hangi yaşam ve kariyer problemi ile sonuçlanır? Öne çıkan beceriler nelerdir? Psikolojik dayanıklılık ve kariyer kararı arasındaki ilişki nedir? Değerlerin yaşamda ve kariyer kararındaki önemi nedir? Kariyer karar sürecine bütüncül bakış açısı kazandırılır, büyük resimdeki küçük detayların önemi vurgulanır. Bireylerin yaşamda ve kariyer kararında kazanması gereken temel beceriler üzerinde durulur. Değerlerin kariyer kararındaki önemi irdelenerek değer belirleme çalışmalarının nasıl yapılacağı ele alınır.

Modül 7: Uygulamalı Grup Projesi

Kariyer yapılandırma sürecinde öne çıkan dinamikler ve kavramlar, kariyer yolculuğumuzu nasıl etkiliyor? Kişisel farkındalığımı kariyer ekseninde nasıl arttırabilirim? Kariyer yolculuğumu nasıl yapılandırabilirim? Nasıl etkili kariyer danışmanı olurum? Katılımcılar programdan öğrendiklerini kendi kariyer yaşamlarında irdeleyerek farkındalık kazanırlar. Kendi kariyerlerini nasıl yapılandıracaklarına dair somut adımlar atarlar. Etkili kariyer danışmanı olmak için öne çıkan bilgi ve becerileri yapacakları proje ile deneyimlerler.

TurQuest Envanteri & Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testi 
Lise öğrencilerinin ilgileri ve yetenekleri nelerdir? İlgi duydukları kariyer alanlarının gereklilikleri nelerdir? Yaşam ve kariyer değerleri hangi sektörler ile uyumludur? İlgilerinin gerçekçiliğini nasıl test edebilirler? Kendilerine uygun kariyer alanlarını seçmeleri nasıl desteklenir?

Sertifika Programına katılanlar 2 günlük TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri & Bilişsel Beceriler Testi Uygulayıcı Eğitimini 1 günde tamamlayabilirler.

Soru ve Yorumlarınız

Atölyeler ve eğitimlerimiz ile ilgili soru ve yorumlarınızı bizimle paylaşınız.

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!