Kilitli zihinleri birlikte açalım…

Öğrencilerin geliştirdiği sınırlayıcı inançlar, kalıcı öğrenmenin önündeki en önemli engeldir.

  • Başarım, zeka ve yeteneğime bağlıdır
  • Hata yapmamalıyım
  • Sonuca zorlanmadan ulaşmalıyım
  • Yeteneklerim doğuştan gelir…

Her öğrencinin öğrenebildiğine; hata yapmanın öğrenme için bir fırsat olduğuna inanmak gerekir. Öğrencilere geribildirimin benliğe yapılan bir saldırı değil, gelişim için bir vesile olarak görmeleri öğretilmelidir.

Bu eğitimde, gelişimci ve sınırlayıcı zihin yapılarını ve eğitimdeki önemini nörobilim ekseninde ele alırsınız. Sınıf içinde gelişim odaklı kültürün nasıl yaratılacağı, bu kavramların öğrencilere nasıl öğretileceğine dair örnek etkinlikler edinirsiniz.

Eğitim Kazanımları:

Eğitimde Hataya Bakış Açısı

Eğitim- öğretimde hata yapmaya dair bakış açısı sorgulanır. Hatayı sahiplenen ve bir gelişim fırsatı olarak gören tutumlar desteklenir.

Başarı Algısındaki Yanılgı

Gerçek başarı ve mutluluk yolunun bir çok başarısızlık ve hatadan geçtiği anlaşılır. Hata yapan ve başarısız olan öğrencinin süreç içerisinde kazandığı beceriler değerlendirilir. Akademik başarı ve yaşam başarısı kavramları ele alınır.

Geribildirime Karşı Tutumlar

Geribildirim karşısında hissedilen duygular sorgulanır. Geribildirimi gelişim için fırsat olarak gören bir tutumun nasıl sağlanacağı irdelenir.

Yetenek/Zeka ve Başarı İlişkisi

Son yıllarda yapılan nörobilim çalışmaları başarının doğuştan gelen zeka ve yeteneğin sonucu olmadığını göstermiştir. Başarının altında yatan çaba, emek, azim gibi tutum ve davranışlar değerlendirilir.

Düşüncenin Nörobilimi: Zihnimizde Düşünce Nasıl Oluşur?

 Bir düşüncenin zihnimizde nasıl oluştuğu ve inanç kalıplarına nasıl dönüştüğü öğrenilir.

Zihin Yapıları Nedir?

Kalıplaşmış inanç sistemleri ele alınır. Hangilerinin gelişimci, hangilerinin sınırlayıcı inançlar olduğu belirlenir. Büyük resimde zihin yapıları irdelenir.

Öğrenme ve Zihin Yapıları İlişkisi

Öğrenmenin önündeki en önemli engellerden biri, küçük yaşta geliştirilmiş olan inançlar ve ona bağlı oluşmuş sınırlayıcı zihin yapılarının olduğu fark edilir.

Bilimsel Araştırmalardan Sınıf içi Etkinliklere

Eğitimde ele alınan konuların öğrencilere nasıl aktarılacağı ile ilgili etkinlikler paylaşılır.

Kimler Katılabilir: İlköğretim ve Lise öğretmenleri
Eğitim Süresi: Tam gün
Eğitim Yeri: Online

ARA E-MAIL KAYIT VE ÖDEME BROŞÜR