Doğru değil, uygun tercih…

Başkalarının doğru bulduğu değil, öğrenci için uygun olan;

 • Bölüm
 • Üniversite
 • Meslek
 • Kariyer

Atölye Amaçları:

Zaman baskısı duymayan ve seçimlerinde esnek olma şansına sahip öğrenciler için bu atölye daha fazla katma değer yaratır. İngiltere’de yüz binlerce öğrenciye uygulanmış ve Türkiye’ye uyarlanmış 300 soruluk ilgi, 280 soruluk yetenek testi ile öğrenciler, ilgileri ve yeteneklerine uygun meslekleri ve üniversite bölümlerini öğrenirler. Farklı sektörleri, sektör değerlerini ve öne çıkan özelliklerini araştırırlar. Uzamsal (2D), şekil-uzay (3D), sözel, sayısal, soyut muhakeme, hızlı ve doğru çalışma ve aritmetik hesaplama olmak üzere yedi farklı alandaki yeteneklerini ve geliştirmek istediği becerileri değerlendirirler. Mesleklerin kendilerine uyumunu rapordaki mini anketler ile değerlendirip eylem planı oluştururlar.


Atölye sonunda edinecekleri kapsamlı İngilizce rapor (öğrenciye özel 30-40 sayfa) yaşam boyu öğrencilere rehber olacaktır.

Atölye Kazanımları:

 • Kararlarını farkında olmadan etkileyen, içgüdüler, ihtiyaçlar, duygular, inançlar ve değerler gibi içsel faktörler üzerine çalışır. Neyi neden istediğini veya istemediğini, yaptığını veya yapmadığını anlamaya başlar.
 • TurQuest Raporunda verilen kariyer alanları, meslekler ve üniversite bölümlerinden kendine uygun olanların listesini oluşturur.
 • Rapordaki öneriler doğrultusunda öğrenci henüz yapmadıysa, lisede alan ve IB ders seçimlerini yapar.
 • Bilişsel Beceriler ve Yetenek Envanteri ile yeteneklerini, güçlü ve geliştirmesi gereken becerilerini (Aptitude), hangi mesleklerde hangi becerilerin gerekli olduğunu öğrenir.
 • Farkında olmadığı ilgilerini fark eder ve bu ilgileri meslekler/ kariyerler ile eşleştirir.
 • TurQuest ile öğrenci, sadece mesleğe duyulan ilginin bir mesleği mutluluk ile yapmak için yeterli olmayacağını, o mesleğin alt gerekliliklerine de ilgi duyması gerektiğini öğrenir. Örneğin, moda tasarımına ilgisi %100 iken, bu alanda kullanılan bilgisayar teknolojilerine veya ticarete ilgisi olmadığı için moda tasarımı ile uyumu %50’lere düşebilir. Bu bilgiye planlama aşamasında sahip olmak, gereken önlemleri almak ve uzun vadede yaşanabilecek hayal kırıklığını önlemek için önemlidir.
 • Sektörler, sektör içi yapılanma (yönetici, uzman, idari personel vb.) ve sektör değerleri üzerine çalışır.
 • Multidisipliner bakış açısı ile çift anadal, yandal vb. opsiyonları değerlendirir.
 • Araştırma yapacağı ve destek alacağı konuları netleştirir.
 • Farklı kariyer alanlarının bir araya gelerek oluşturduğu meslekleri öğrenir (Örneğin, tıp ve mühendislik alanlarının birleşmesi ile ortaya çıkan biyomedikal mühendisliği gibi).
 • Raporuna, ilgileriyle eşleşen kariyer ve meslek alanlarına hayat boyu erişebileceği online interaktif bir platforma sahip olur.

Not: Meslek Seçim Kararını Etkileyen Faktörler Seminerine katılan öğrencilere %10 indirim uygulanacaktır.

Kimler Katılabilir?: 10-11-12. sınıf öğrencileri

Yer: Canlı Online

Uygulanan Envanterler:
TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Bilişsel Beceriler ve Yetenek Envanteri

Fiyat: 920 TL

ARA E-MAIL BROŞÜR TURQUEST VİDEOSU ÖDEME VE KAYIT

Soru ve Yorumlarınız

Atölyeler ve eğitimlerimiz ile ilgili soru ve yorumlarınızı bizimle paylaşınız.

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!