Doğru Değil, Uygun Tercih!

Başkalarının doğru bulduğu değil, çocuğunuz için uygun olan;

 • Bölüm
 • Üniversite
 • Meslek
 • Kariyer

Atölye Amaçları:

Bu atölye, kararlarını ekip olarak vermeyi tercih eden, iş birliğine ve iletişime açık ailelerin, kariyer karar sürecini bilimsel bir çerçevede ele almalarına fırsat verir. Aile bireyleri aynı sorulara verdikleri cevapları kariyer danışmanı eşliğinde, açık ve güvenli bir ortamda tartışır. Başarı- mutluluk tanımları ve yaşam- kariyer değerleri paylaşılır. Kariyer planlamasına hazırlık ve geleceğe uyumluluk süreçlerinde öğrencinin bulunduğu yer, öğrenci ve aile bireyleri tarafından değerlendirilir. Böylece gerçekler üzerinden ortak bir paydada buluşup eylem planı oluşturmak için zemin hazırlanır. Soyut kavramların somut strateji ve davranışlara nasıl dönüşeceği üzerine çalışılır.

Atölye Kazanımları:

 • Büyük resimdeki küçük detaylara bakarak kariyer kararını etkileyen içsel ve dışsal faktörler incelenir.
 • Kararları farkında olmadan etkileyen, içgüdüler, ihtiyaçlar, duygular, inançlar ve değerler gibi içsel faktörler üzerine çalışılır.
 • Soyut kavramların somut strateji ve davranışlara nasıl dönüşeceği üzerine çalışılır. İlginin meslek tatmini ve planlama; özgüvenin işbirlikçi olma ve sorumluluk alma; merakın soru sorma; akıl almanının iletişim ile ilişkisi kurulur.
 • Envanterlere verilen cevapların farklılıkları ve altında yatan nedenler ele alınır.  Böylece aile bireylerinin beklentiler ve sorumluluklar konusunda aynı sayfada olması sağlanır.
 • Aile bireyleri, kariyer planlamasına farklı perspektiflerden bakmayı öğrenir.
 • Öğrencinin geçmişten bugüne ilgileri gerçekçi bir perspektif ile değerlendirilir.
 • TurQuest Raporunda verilen kariyer alanları, meslekler ve üniversite bölümlerinden öğrenciye uygun olanların listesi oluşturulur.
 • Rapordaki öneriler doğrultusunda öğrenci henüz yapmadıysa, lisede alan ve IB ders seçimlerini yapar.
 • Öğrenciye uygun bölüm ve üniversite listeleri oluşturulur.
 • Bilişsel Beceriler ve Yetenek Envanteri ile öğrencinin yeteneklerini, güçlü ve geliştirmesi gereken becerileri (Aptitude), hangi mesleklerde hangi becerilerin gerekli olduğu öğrenilir.
 • Farkında olmadığı ilgilerini fark eder ve bu ilgileri meslekler/ kariyerler ile eşleştirir.
 • Sektörler, sektör içi yapılanma (yönetici, uzman, idari personel vb.) ve sektör değerleri üzerine çalışılır.
 • TurQuest ile öğrenci, sadece mesleğe duyulan ilginin bir mesleği mutluluk ile yapmak için yeterli olmayacağını, o mesleğin alt gerekliliklerine de ilgi duyması gerektiğini öğrenir. Örneğin, moda tasarımına ilgisi %100 iken, bu alanda kullanılan bilgisayar teknolojilerine veya ticarete ilgisi olmadığı için moda tasarımı ile uyumu %50’lere düşebilir. Bu bilgiye planlama aşamasında sahip olmak, gereken önlemleri almak ve uzun vadede yaşanabilecek hayal kırıklığını önlemek için önemlidir.
 • Multidisipliner bakış açısı ile farklı çift anadal, yandal vb. opsiyonları değerlendirir.
 • Farklı kariyer alanlarının bir araya gelerek oluşturduğu meslekleri öğrenirler (Örneğin, tıp ve mühendislik alanlarının birleşmesi ile ortaya çıkan biyomedikal mühendisliği gibi).
 • Öğrenciye,  24 yaşına kadar ücretsiz kullanım olanağı veren aplikasyon ile raporuna ve kendisi için uyumlu kariyer alanları ile ilgili bilgiye hızlıca ulaşır.

Not: Eğitim sonunda katılımcılara CAPS Kariyer ve Meslek Tercih katılım belgesi verilir.

Kimler Katılabilir?: 10-11-12. Sınıfta çocuğu olan aileler çocukları ile birlikte katılabilir.

Süre: Tam Gün

Yer: CAPS Eğitim Ofisi, Varyap Grand Tower A Blok D:11
Batı Ataşehir, İstanbul

Uygulanan Envanterler:  Zihinsel Hazırlık, TurQuest Kariyer ve Meslek Envanteri, Bilişsel Beceriler ve Yetenek Envanteri

Bu programın online tarihi için lütfen iletişime geçin.

ARA E-MAIL TURQUEST VİDEOSU

Soru ve Yorumlarınız

Atölyeler ve eğitimlerimiz ile ilgili soru ve yorumlarınızı bizimle paylaşınız.

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!