Eğitimin Amacı: 

Kariyer planlaması yapılırken öğrencileri kişilik kalıplarına hapseden, “Senin kişiliğin şudur. Bu kişilikteki insanların yapabileceği meslekler bunlardır” bakış açısını sunan envanterlerden ziyade, öğrencilerin ilgilerini, genel uyumunu temel alan ve bilişsel becerileri değerlendiren ölçekler kullanılmalıdır. Bu bakış açısı ile TurQuest’in lise öğrencilerine kariyer planlama programları sunan tüm profesyonellerce kullanılan bir anket olmasını hedefliyoruz. Gençlerin kariyer yolculuklarına donanımlı başlamaları için profesyonelleri kariyer planlamasında öne çıkan etkili araçlarla destekliyoruz.

 

TurQuest Envanteri & Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testi Nedir?

TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, 300 soruluk anket ile ilgileri ölçer. Sorular kültürden bağımsızdır. İngiltere’de geliştirilmiş, yüz binlerce öğrenciye uygulanmış envanter, Türkiye eğitim sistemine adapte edilmiştir.

Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testi 280 soruluk sözel, sayısal, soyut ve uzamsal muhakeme, aritmetik hesaplama ile hızlı ve doğru çalışma bölümlerini içerir.

Kime ve Nasıl Uygulanır?: 14-18 yaşında kariyer kararı verme sürecindeki gençlere online uygulanır.

Neleri Değerlendirir?: İlgileri ve yetenekleri (bilişsel becerileri) değerlendirir.

Uygulama Süresi Nedir?: TurQuest Envanteri yaklaşık 40 dakika, Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testi yaklaşık 70 dakika sürmektedir.

Raporun Hazırlanması Ne Kadar Sürer?:

30-40 sayfalık kapsamlı İngilizce rapor, maksimum 7 gün içerisinde pdf olarak iletilir.

Rapor İçeriğinde Ne Tür Bilgiler Yer Alır?

 • Kariyer Alanlarına ve Mesleklere İlgi Düzeyi
 • Alanlara Genel Uyumu
 • Geliştirilmesi Gereken Noktalar
 • Uyarı Niteliğinde Notlar/Öneriler
 • Kariyer Alanında Başarılı Olmak için Öne Çıkan Noktalar
 • Kariyer Alanı ile İlgili Bilişsel Beceriler Sonuçları
 • Öz Değerlendirme Anketini içerir.

Raporla Birlikte Verilen Çalışma Kitapçığında Neler Yer Alır?:

Gençlerin, aile ve akranlarının görüşlerini de alarak kariyer ekseninde kendini anlamasına, TurQuest ve Bilişsel Beceriler ve Yetenek sonuçlarını değerlendirmesine, kendisine en uygun şekilde kariyerini planlamasına dair etkinlikleri, eylem planını ve somut adımları içerir.

Eğitimin Amacı: TurQuest Envanteri & Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testini uygulamayı, yorumlamayı ve değerlendirmeyi öğrenmek.

Bireysel ve Mesleki Gelişim Kazanımlarınız

 • Kariyer eğitimi ve rehberliğine artan ihtiyacı karşılamaya yönelik bilgi ve becerinizi arttırırsınız.
 • Mesleki gelişiminizi desteklersiniz.
 • TurQuest raporu ve eylem planı desteğinde danışanlarınıza/ öğrencilerinize somut adımlar ile rehberlik edersiniz.
 • Satış öncesinde ve sonrasında PSG-CAPS ekibinden destek alırsınız.

Öğrenci Kazanımları

 • 30-40 sayfalık rapor ile ilgileri doğrultusunda kendilerine uygun üniversite bölümü, meslekler ve kariyer alanlarını öğrenirler.
 • Kariyer alanlarının ve mesleklerin gerekliliklerine dair farkındalık kazanırlar.
 • Başarı ve mutluluk tanımlarını üzerine düşünerek kendi tanımlarını yaparlar.
 • Doyumlu bir kariyer yaşamı için öne çıkan faktörleri ele alırlar.
 • Kariyer kararında öne çıkan boyutları, geleceğe uyumluluk ve kariyer planlamasına hazırlık kapsamında detaylı irdelerler.
 • Sizin rehberliğiniz ile somut veriler üzerine kariyerlerini planlarlar.
 • Kariyer planlamasına multi-disipliner bakış açısı kazanırlar. (Tıp ve mühendisliğin kesiştiği biyomedikal kariyer alanı gibi.)
 • Gelecek ile ilgili zihinlerinde netlik kazanarak kaygı seviyelerini düşürürler.

Bilgi formu

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!

Kimler Katılabilir: Psikolojik danışman ve rehberler, psikologlar, kariyer danışmanları, koç ve mentorler, öğretmenler, ilgili bölümlerin 3.- 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunları, yüksek lisans öğrencileri

ARA BİLGİ AL BROŞÜR KAYIT VE ÖDEME