Atölye Amaçları:

En kapsamlı ve kişisel gelişim ekseninde oluşturulmuş bu atölyede, bütün CAPS modülleri uygulanır. Kariyer/meslek kararına etki eden farklı faktörler bütüncül ve sistematik olarak ele alınır. Öğrenciler, TurQuest Envanteri ile belirlenen kariyer alanlarını kendini ve iç dinamiklerini anlayarak değerlendirir. Ergen beyninin işleyişini, bunun inanç, duygu, tutum, düşünce ve davranış ile olan ilişkisini ve kariyer kararına etkilerini öğrenir. Soyut kavramların somut strateji ve davranışlara nasıl dönüşeceği üzerine çalışır. İlginin meslek tatmini ve planlama; özgüvenin işbirlikçi olma ve sorumluluk alma; merakın soru sorma; akıl almanının iletişim ile ilişkisini kurar. “Ben kimim, ne istiyorum, yaşamdan ne bekliyorum” gibi temel varoluşsal soruların gelecekte yapacağı ve ortalama 80.000 saat geçireceği meslek ile cevap bulacağını anlamaya başlar.

Atölye Kazanımları:

 • Büyük resimdeki küçük detaylara bakmayı öğrenerek kariyer kararını etkileyen içsel ve dışsal faktörleri inceler. Bu faktörlerin hangisinin kendi kontrolünde olup emek vermesi gerektiğinin (beceri geliştirme, akademik başarı vb.), hangisinin kontrolü dışında olup kabullenmesi gerektiğinin (ülke eğitim sistemi, okul uygulamaları, siyasi ve ekonomik şartlar vb.) ve hangisinin kısmen kontrolünde olup yönetmesi gerektiğinin (duyguları, inançları, ilişkileri vb.) ayrımını fark eder.
 • Problem çözme ve karar verme sürecinde yardım istemenin ve akıl almanın geliştirici gücünü fark eder.
 • Rasyonel, kaçıngan, sezgisel gibi farklı karar verme stillerinde durduğu nokta ve bunun kariyer planlama sürecindeki önemi ve etkisini inceler.
 • Hata yapmaktan korkmak, yapamam, başaramam gibi sınırlayıcı inanç ve tutumları, hatayı sahiplenen ve bir gelişim fırsatı olarak gören geliştirici inançlarla değiştirmeye başlar.
 • Hayatında olanların sorumluluğunu diğer insanlara, şansa ve kadere bağlayarak mazeretler yaratmak yerine kendi etkisini fark ederek sorumluluk almaya adım atar.
 • Beyindeki farklı sistemleri anlayarak kendi tutum, düşünce, duygu ve davranışlarına olan etkisi üzerine çalışmalar yapar.
 • Hayatı etkili yönetmek için hangi becerileri geliştirmesi gerektiğini öğrenir.
 • Öğrenciler, başarı- mutluluk tanımları ve yaşam- kariyer değerleri üzerine düşünür.
 • Kararlarını farkında olmadan etkileyen, içgüdüler, ihtiyaçlar, duygular, inançlar ve değerler gibi içsel faktörler üzerine çalışır. Neyi neden istediğini veya istemediğini, yaptığını veya yapmadığını anlamaya başlar.
 • TurQuest Raporunda verilen kariyer alanları, meslekler ve üniversite bölümlerinden kendine uygun olanların listesini oluşturur.
 • Rapordaki öneriler doğrultusunda öğrenci henüz yapmadıysa, lisede alan ve IB ders seçimlerini yapar.
 • Bilişsel Beceriler ve Envanteri ile yeteneklerini, güçlü ve geliştirmesi gereken becerilerini (Aptitude), hangi mesleklerde hangi becerilerin gerekli olduğunu öğrenir.
 • Farkında olmadığı ilgilerini fark eder ve bu ilgileri meslekler/ kariyerler ile eşleştirir.
 • TurQuest ile öğrenci, sadece mesleğe duyulan ilginin bir mesleği mutluluk ile yapmak için yeterli olmayacağını, o mesleğin alt gerekliliklerine de ilgi duyması gerektiğini öğrenir. Örneğin, moda tasarımına ilgisi %100 iken, bu alanda kullanılan bilgisayar teknolojilerine veya ticarete ilgisi olmadığı için moda tasarımı ile uyumu %50’lere düşebilir. Bu bilgiye planlama aşamasında sahip olmak, gereken önlemleri almak ve uzun vadede yaşanabilecek hayal kırıklığını önlemek için önemlidir.
 • Sektörler, sektör içi yapılanma (yönetici, uzman, idari personel vb.) ve sektör değerleri üzerine çalışır.
 • Multidisipliner bakış açısı ile çift anadal, yandal vb. opsiyonları değerlendirir ve kısa, orta, uzun dönemli eylem planını oluşturur.
 • Araştırma yapacağı ve destek alacağı konuları netleştirir.
 • Farklı kariyer alanlarının bir araya gelerek oluşturduğu meslekleri öğrenir (Örneğin, tıp ve mühendislik alanlarının birleşmesi ile ortaya çıkan biyomedikal mühendisliği gibi).
 • Öğrenciye,  24 yaşına kadar ücretsiz kullanım olanağı veren aplikasyon ile raporuna ve kendisi için uyumlu kariyer alanları ile ilgili bilgiye hızlıca ulaşır.

Not:

Kimler Katılabilir? 9-10-11-12. sınıf öğrencileri

Süre: İki Gün

Yer: CAPS Eğitim Ofisi, Varyap Grand Tower A Blok D:11 Batı Ataşehir, İstanbul

Uygulanan Envanterler: Başlarken, Zihinsel Hazırlık, Kontrol Odağı ve Zihin Yapıları, Karar Verme Stilleri, TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Yetenek ve Bilişsel Beceriler Envanteri

Bu programın online uygulanabilirliği, ücret ve tarih için lütfen iletişime geçin.

ARA E-MAIL BROŞÜR TURQUEST VİDEOSU

Soru ve Yorumlarınız

Atölyeler ve eğitimlerimiz ile ilgili soru ve yorumlarınızı bizimle paylaşınız.

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!